Activitats

Els alumnes de QUÍMICA de 1r de BATXILLERAT participen en X(P)RIMENTA 2012

Els alumnes de Química de 1r de Batxillerat participen en l'edició d'enguany del programa X(p)menta 2012 , amb dos vídeos sobre Reaccions Químiques en els que són els protagonistes. Aquest programa està patrocinat per la Fundació Catalana de suport a la recerca.

Els dos vídeos de que consta el projecte desenvolupat pels nostres alumnes es titulen "ESTUDI DE REACCIONS QUÍMIQUES (I) i (II) ". L'objectiu és poder observar exemples reals i senzills de reaccions químiques a petita escala, on es produeixi algun fenomen fàcilment observable, i que serveixi als alumnes per entendre i visualitzar algun dels contingutsque s'expliquen a classe.

En ell es poden visualitzar lleis fonamentals de la química , com la Llei de Lavoisier (llei de conservació de la massa), entendre el concepte de reacció química i veure els canvis que es produeixen en tota reacció química quan, a partir d'uns reactius inicials, s'obtenen nous productes. La pràctica també ajuda als alumnes a entendre el perquè de la classificació de les reaccions químiques estudiades (síntesi, descomposició, combustió...) i intuir quin seran els nous productes que s'espera obtenir a partir dels reactius inicials.

Les reaccions que es poden contemplar en el primer dels vídeos són :

1. Reacció entre el nitrat de plom (II) i el iodur potàssic : Es pot observar una reacció de precipitació i comprovar la llei de conservació de la massa.

            Pb (NO3)2 + 2KI --> 2 KNO3 + PbI2

2. Reacció de descomposició del dicromat amònic : Es tracta d'una reacció prou espectacular que recorda, en certa manera, a les reaccions que es produeixen quan un volcà entra en erupció.

          (NH4)2Cr2O7  + calor ---> Cr2O3 + N2 + 4 H2O
En el segon dels videos podem visualitzar les següents reaccions :

3. Reacció de descomposició de l'aigua oxigenada : És una reacció lenta a temperatura ambient però que els alumnes catalitzen untilitzant una petita quntitat de permanganat potàssic.

          H2O2 ----> H2O + O2

4. Combustió de la cinta de magnesi : És una reacció senzilla, peròmolt espectacular ja que en cremar-se el magnesi es produeix una intensa manifestació energètica en forma de llum.

       Mg + O2 ---> MgO

5. Observació de la presència de clorurs a l'aigua de l'aixeta : Es tracta d'una reacció enzilla de doble desplaçament on podem observar la presencia dels clorurs existents a l'aigua de l'aixeta, fent-los precipitar en forma de clorur de plata. Posteriorment, els alumnes redissolen aquest precipitant afegint unes gotes d'amoníac, que forma amb la plata un complex soluble.

     Cl- + AgNO3 ---> Ag Cl (s)  + NH3 ---> [Ag (NH3)2] +

A continuació podeu mirar els dos vídeos i veure què guapos que surten els alumnes. Desitgeu-los molta sort en aquesta participació !!!!ELS QUITRANS DEL TABAC

Els alumnes de 1r de Batxillerat Científic que fem Química, el pasta divendres 18 de març vam realitzar una pràctica que consistia en fer una extracció sòlid-líquid dels quitrans continguts en diferents tipus de tabac. Vam dividir la classe en tres grups, un grup es va encarregar de fer l’extracció de tres cigarretes de tabac ros light, l’altre grup la va fer d’un cigar i l’últim grup de tabac de liar, procurant agafar la mateixa quantitat que el primer grup, per tal de poder-ne comparar els resultats. D’aquesta manera vam poder demostrar que el tabac de liar porta una quantitat de quitrans semblant al tabac normal, i falsejar, d’aquesta manera la creença popular que en duu molts menys quel’altre.

La pràctica va fer-se amb la finalitat de conscienciar-nos dels perjudicis que ens aporta aquesta substància al nostre cos. El quitrà contingut en el tabac s’impregna al voltant de la tràquea i recobreix els nostres pulmos, formant una gran capa que dificulta el funcionament correcte dels òrgans afectats.

Ja que el resultats obtinguts, un cop extret els quitrà ha sigut força elevat, hem decidit compartir-ho amb tot l’Institut, i d’aquesta manera, intentar conscienciar als nostres companys dels perills que ens aporta aquest hàbit que molts prenen com a normal.