Notícies

"El 46% dels espanyols no és capaç d'anomenar un sol científic"

El mundo 08.05.2012

Caldrà posar-hi remei!
Entra en:
Llista dels cièntífics més famosos de la història
segur que n'hi ha que sí els coneixes.
Per conèixer més aquests/es científics/ques cerca la seva biografia i les seves contribucions de la ciència.
Biografies
Científics famosos
i forma part de l'altre 54% que sí sap de científics!